RSDSubtaskStep

public protocol RSDSubtaskStep : RSDStep

RSDSubtaskStep is a step that contains a task reference.

 • The task for this step.

  Declaration

  Swift

  var task: RSDTask { get }
 • identifier Extension method

  Declaration

  Swift

  public var identifier: String { get }
 • instantiateStepResult() Extension method

  Declaration

  Swift

  public func instantiateStepResult() -> RSDResult
 • validate() Extension method

  Declaration

  Swift

  public func validate() throws